Contributitie

Indien je na enkele proefavonden besluit om lid te worden geldt er een aantal regels. Zoals de contributie, deze is afhankelijk of je wel competitie speelt en geldt voor een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van ongeveer de 2e helft van augustus tot 1 juli.

Tijdens de zomer schoolvakantie ( juli en ongeveer de 1e helft van augustus ) en rond de kerst en Oud &Nieuw is de zaal gesloten en vinden er geen clubactiviteiten plaats. Ook tijdens de andere “Nationale Feestdagen”, zoals 27 april koningsdag, 4 mei Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag  is de zaal gesloten.

Vanzelfsprekend wordt er, indien je later in het verenigingsjaar lid wordt, alleen naar verhouding van het aantal werkelijke speelmaanden  contributie geïncasseerd. Spelers die tot het zelfde gezin behoren hebben elk recht op een gezinskorting.  Alle contributiebedragen zijn inclusief Basiscontributie NTTB. 

 

Aan het begin van het seizoen ontvangt iedereen per e-mail of per brief een verzoek om de contributie te betalen. Een betalingsregeling is bespreekbaar indien het in een keer betalen tot problemen leidt.

N.B. Maarssen meldt ieder lid aan bij de Nederlandse Tafeltennisbond ( NTTB ). Maarssen kent dus geen zogenaamde “grijze leden “.

De NTTB behartigt de belangen van ruim 24.000 leden en ongeveer 600 verenigingen.

Een van de individuele voordelen van het NTTB lidmaatschap is dat men tijdens de sportbeoefening verzekerd is tegen ongevallen en schade. Tevens krijgen de NTTB leden kortingen op hun autoverzekering en Zilveren Kruis geeft 10 % korting op de extra te verzekeren onderdelen.

 

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer  

NL90 SNSB 0937 9784 50 t.n.v. TTV Maarssen.

 

Bedragen per jaar

Competitie € 190,-
Recreant € 120,-
Jeugd €  85,-

Gezinskorting

18 jr of ouder € 25,-
tot 18 jr € 15,-