Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wat is een VCP

De vertrouwenscontactpersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten te praten.

Wat doet een VCP

  • Opvang en eerste aanspreekpunt zijn voor leden die ongewenste omgangsvormen ervaren. Luisteren naar en begeleiden van de melder op onderwerpen als discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Het doel is bij te dragen aan beëindiging van het ongewenst gedrag en de-escalatie van het conflict.
  • Doorverwijzen naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs, als de melding de rol van de VCP overstijgt of andere zaken betreft dan ongewenste omgangsvormen.
  • Nazorg bieden aan melder en zorgen dat de klacht goed is afgehandeld.

VCP bij ttv Maarssen

Binnen onze vereniging is (nog) geen VCP aangesteld. Mocht je behoefte hebben aan contact met een VCP, neem dan contact op met de NTTB (Nederlandse TafelTennis Bond):  https://www.nttb.nl/kenniscentrum/vertrouwenscontactpersoon/