Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Maarssen, gevestigd te Utrecht, Cor Vlotlaan 49 3526 XV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477993, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust via onderstaand formulier.